Welkom bij de Voedselbank Peel en Maas in Panningen

Voor actuele informatie zie onze Facebookpagina


Voedselbank Peel en Maas zoekt een enthousiaste vrijwilliger voor intake en administratieve werkzaamheden.

De Voedselbank Peel en Maas verstrekt wekelijks een voedselpakket aan huishoudens uit de gemeente die hier recht op hebben vanwege een laag inkomen.

Om de werkzaamheden die hiermee zijn verbonden te ondersteunen, zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger die ervaring heeft met administratief werk en communicatie ervaring met Outlook en Excel.

Bent u op donderdag tussen 9:00 en 15:30 beschikbaar ? Dan zoeken wij u.

Wij bieden geen salaris, want we werken allemaal als vrijwilliger bij de voedselbank, maar we vormen wel een leuk team van enthousiaste mensen die iedere week met plezier naar hun werk komen.

Heb je interesse in deze functie?

Stuur een mail naar info@voedselbank-peelenmaas.nl


Voor allen die beroep willen doen op de Voedselbank

Als u een laag inkomen heeft en niet genoeg overhoudt voor eten en kleding, kunt u naar de voedselbank gaan. Als u inderdaad voldoet aan de toelatingscriteria die de Voedselbank hanteert, kunt u om de 14 dagen een voedselpakket voor twee weken ophalen. Vanwege de coronacrisis is het nog niet mogelijk iedere week een pakket op te halen. Het pakket dat nu om de 14 dagen uitgegeven wordt, bevat naast brood, beleg en groenten ook een extra hoeveelheid producten die langer houdbaar zijn.

Voor het aanvragen van een voedselpakket meldt u zich bij de voedselbank. Die is gevestigd in het NLW-gebouw, Industrieterrein 1, 5981 NK Panningen. Aanmelding kan gebeuren via:

* e-mail naar voedselbank: intake@voedselbank-peelenmaas.nl

* afspraak maken via tel.nr. 06 – 42111308. We zijn telefonisch bereikbaar op donderdagmorgen van 09.30 – 12.00 uur.

Voorwaarden

De voedselbank kijkt naar uw besteedbaar inkomen. Dit is het geld dat overblijft nadat u de vaste lasten (o.a. huur, elektriciteit, gas, verzekeringen) betaald heeft. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.voedselbank-peelenmaas.nl

Wij zijn lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en onderschrijven daarmee de uitgangspunten en doelstellingen van de vereniging.

Stichting Voedselbank Peel en Maas is in november 2012 opgericht.

De Voedselbank is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Het is helaas een begrip. De buitenwereld weet vaak niet wat de Voedselbank precies doet, hoe ze aan voedsel komt, wie er voor een pakket in aanmerking komt en wie de kosten betaalt.

De twee doelstellingen van de Voedselbank zijn:

  • Het direct – op tijdelijke basis – mensen helpen die financieel onder een bepaald bestaansminimum terecht zijn gekomen, door aan hen wekelijks
    voedsel uit te delen dat door derden beschikbaar wordt gesteld;
  • Het tegengaan van verspilling van voedsel en het inzamelen van overschotten.


De levensmiddelen zijn afkomstig van supermarkten, bedrijven en particulieren uit de gemeente Peel en Maas. Groente en fruit komen van tuinders en telers uit deze regio.


Beoordeling of aanvraag kan worden gehonoreerd vindt plaats tijdens een intakegesprek.

Uw bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Zijn de gegevens niet compleet dan kunnen wij helaas geen voedselpakket verstrekken.

Hierbij wordt inzage gevraagd in de inkomsten en uitgaven van de laatste drie maanden, of overzicht van de bewindvoerder.

Verdere voorwaarden voor deelname aan de Voedselbank zijn:

  • zelfstandig wonend;
  • wekelijks zelf het voedselpakket ophalen bij de Voedselbank;
  • verplicht (elke 3 maanden) afspraken opvolgen voor (her) beoordeling

met uitzondering van degenen die in de schuldsanering zitten. Zij worden tweemaal per jaar opgeroepen.

Als de deelnemer in aanmerking komt voor voedselhulp wordt met hem/haar een exemplaar van de op schrift gestelde huisregels doorgenomen en uitgereikt. Aan elke nieuwe deelnemer wordt een akkoord gevraagd voor het inwinnen van benodigde informatie t.b.v. een nieuw aan te leggen persoonlijk dossier.

De deelnemer kan indien noodzakelijk maximaal 3 jaar gebruik maken van voedselhulp van de Voedselbank.

Deelnemers aan Stichting Voedselbank Peel en Maas kunnen twee maal per jaar gebruik maken van Kledingbank Venlo.

Mensen die goede kleding over hebben kunnen deze aanbieden op telefoonnummer 077 – 3827052 of via www.ahdvenlo.nl